Ne propunem...

-sensibilizarea şi conştientizarea în rândul populaţiei a problemelor şi dificultăţilor cu care se confruntă persoanele cu TSA, activităţi de informare şi sensibilizare privind problematica copilului şi a familiei; mars autism;
- strângerea de fonduri necesare pentru susţinerea activităţilor asociaţiei; donatii sponsorizari;
- va realiza un permanent dialog cu opinia publică, cu mediile culturale şi cu mass-media, pentru o mai bună cunoaştere a activităţilor asociaţiei, a nevoilor sociale specifice şi a căilor practice prin care societatea ne poate cunoaste;
-activităţi de instruire/formare pentru pregătirea voluntarilor,părinţilor,dezvoltare personală a profesioniştilor în domeniu, educaţie pro-activă şi creşterea implicării în comunitate;
- dezvoltarea de parteneriate de colaborare, în condiţiile legii, în vederea realizării scopului şi a obiectivelor filialei;
- mobilizarea şi gestionarea, în condiţiile legii de resurse locale, naţionale şi internaţionale, provenite din donaţii, subvenţii, subscripţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, parteneriate, şi orientarea acestora către proiecte destinate protecţiei sociale a beneficiarilor asociaţiei;
- comunicarea şi cooperarea cu autorităţile publice centrale şi locale, cu instituţiile de cultură, învăţământ, sănătate, tineret, sport, financiar-bancare
etc. privind problematica persoanelor cu autism si a
famililor acestora;
- promovarea serviciilor bazate pe voluntariat.prin
încurajarea şi susţinerea implicării voluntarilor în activităţile de informare si comunicare cu comunitatea şi coordonarea activităţile acestora;
- elaborarea de studii şi statistici;
- organizarea de spectacole/evenimente caritabile în folosul beneficiarilor; editia a ii
- realizarea, editarea, tipărirea şi distribuirea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe,materiale în format electronic,în sprijinul cunoaşterii profilului şi activităţii asociaţiei;
- organizarea de cursuri de formare profesională, de specializare şi perfecţionare în domeniul autismului,cursuri de pregătire pentru specialişti şi părinţi), seminarii, conferinţe, dezbateri publice, congrese, simpozioane, schimburi de experienţe, vizite de documentare, mese rotunde, ateliere, sesiuni de comunicare ştiinţifice pe diferite teme de interes social, precum şi organizarea de manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
- administrarea unui web-site şi a unor baze de date care să prezinte şi să promoveze activitatea filialei.
- organizarea de campanii publice de informare/educare în domeniul autismului dar şi axate pe subiecte sociale de interes pentru publicul larg şi grupuri ţintă; in scoli

Servicii sustinute in Centrul de zi pentru copii si adulti cu autism "Ajuta-ma sa fiu ca tine"

De curand, Centrul nostru a obtinut acreditarea pentru urmatoarele servicii sociale:

Servicii de specialitate:
a). -efectuarea de catre Furnizor a unui nr. de sedinte /luna de psihoterapie de recuperare prin metode specifice (terapie cognitiv-comportamentala, ABA, TEACH, PECS, kinetoterapie, ludoterapie, stimulare senzoriala, invatarea abilitatilor de autonomie)

b). -evaluarea Beneficiarului, utilizand instrumente specializate: M-CHAT, Denver II, Carolina Curiculum, Scalele Portrage, CARS
c). -elaborarea planului individualizat de lucru; in functie de rezultatul evaluarii, se construiesc programele de interventie pe diferite arii de dezvoltare, se stabilesc prioritatile si modalitatile concrete de interventie;
d). -saptamanal sau din 2 in 2 saptamani au loc sedinte de lucru in care coordonatorul de program evalueaza, impreuna cu terapeutii progresele, modifica strategia pe termen scurt daca este cazul, propune noi modalitati de lucru in cazul in care nu se constata progrese sau progresele nu sunt multumitoare
e). -reevaluarea cazului la 6 luni, moment in care se regandeste strategia de lucru pe termen mediu

f). -lunar coordonatorul de program tine sedinte cu apartinatorii/Reprezentantul Beneficiarului, in care se discuta progresele realizate de catre Beneficiar
si cauta impreuna solutii la problemele care au aparut intre timp; parintii primesc o fisa de generalizare, in care sunt scrise toate programele insusite de Beneficiar la terapie, programe care trebuiesc continuate acasa, pentru a le generaliza; de asemenea, in cadrul acestor sedinte, parintii sunt instruiti asupra modului concret de lucru acasa si sunt consiliati asupra propiilor rezistente, probleme emotionale sau dificultati in legatura cu implementarea programelor acasa;

g). -organizarea de sedinte de meloterapie, terapie cu animale, prin diferite proiecte de parteneriat cu institutii si persoane fizice;
h). -informarea Reprezentantului Beneficiarului asupra noutatilor legislative din domeniu, a celor mai noi si eficiente metode terapeutice si a diverselor oportunitati (tabere, cursuri gratuite, etc);
i). -efectuarea anchetelor sociale, in urma carora se stabileste planul individualizat de asistenta si ingrijire;
j). -asigurarea materialelor specifice de lucru in autism.

 

Copiii nostri

Adi-Cont:RO59OTPV270000599934RO05
David- Cont:RO32OTPV270000599934RO06
Edi-Cont:RO21OTPV270000599934RO10
Andreea-Cont:RO86OTPV270000599934RO04
Costi-Cont:RO64OTPV270000599934RO12
Mihai-Cont:RO26OTPV270000599934RO17
Roxi-Cont:RO85OTPV270000599934RO22
Stefan-Cont:RO48OTPV270000599934RO09
Stefan-Cont:RO75OTPV270000599934RO08
Razvan-Cont:RO74OTPV270000599934RO26
Albert-Cont:
Madalin:Cont:

Si tu poti ajuta

campania 2  250 166

Sponsori si Parteneri